Skovbrug på Pandebjerg Gods

Skoven

Skoven på Pandebjerg, benævnt Ny Kirstineberg Storskov, er på 175 hektar og er en god blanding af løv og nål suppleret med anlagte skovenge og små søer.

Vi sætter stor pris på skoven og ser den som en herlighedsværdi til glæde for såvel ejere som gæster i skoven, hvad enten det er på gåtur eller som jagtgæst.

Skoven passes af vores tilsynsførende skovfoged, Thyge Andersen, og vi skover og udtynder efter gældende procedurer.

Vi har stor glæde af selv-skovere og brændesankere som sørger for at skoven bliver holdt pæn og ryddelig. Alt der har med brænde at gøre går gennem Ulrich Gejl som kan kontaktes på mobil: +45 40 20 69 62.