Landbrug på Pandebjerg Gods

Landbrug

Landbruget på Pandebjerg som udgør 625 ha ud ad det samlede areal på 800 ha, drives i Kirstineberg driftsfællesskab I/S, som udover Pandebjerg består af Klodskovgaard ejet af Ulrik Nobel samt Gammel Kirstineberg Gods, ejet af Lars og Linnea Hvidtfeldt Treschow. Driftsfællesskabet driver ca. 1450 ha blandet planteavl, hvor de største afgrøder er roer, byg, hvede og frøgræs.

Driftsfælleskabet har følgende medarbejdere: Driftsleder Poul Nyvang, 5 traktorførere, Michael Nielsen, Dan Kromann, Daniel Andersen, Palle Schilling og Lars Justesen hertil landbrugselev Dennis Rasmussen På håndværkersiden har vi tømrer Dan Jacobsen og smed Knud Winther Olesen.

Vores tanke med et driftsfælleskab er udnyttelse af stordriftsfordele, mulighed for indkøb af nyeste teknologi herunder optimering af processer og ikke mindst at skabe trivsel for medarbejdere ved at sørge for at der er mere end én kollega på  arbejdspladsen.

Vores vision og målsætning er at optimere vores bedrifter med respekt for bevarelse og vedligeholdelse af maskiner såvel som bygninger, og med respekt for at der holdes orden på og omkring vores ejendomme.